Racionalne funkcije
 

Racionalne funkcije vaja 49


Dana je racionalna funkcija:
  • Zapišite ničlo, presečišče z ordinatno osjo, pol in enačbo vodoravne asimptote.

  • Narišite graf f(x).

  • Za kateri x velja ?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janja Čeh