Graf racionalne funkcije
 

Graf racionalne funkcije vaja 14


Na sliki je graf racionalne funkcije. Napišite:


  • ničli funkcije,

  • pol funkcije ter

  • enačbo njene vodoravne asimptote. 

glavni avtor in urednik gradiva: Janja Čeh