Poklicna matura 2013, jesenski rok
 

Poklicna matura 2013, jesenski rok vaja 8


Dana je racionalna funkcija:
  • Izračunajte ničlo in pol ter zapišite enačbo vodoravne asimptote funkcije .


  • Izračunajte ekstreme funkcije .


  • V koordinatni sistem narišite graf funkcije .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman