Kotne funkcije
 

Kotne funkcije vaja 27


Graf spodaj prikazuje globino vode h[t],kako se spreminja v enem dnevu. Čas t je podan v urah h, od polnoči do poldneva.
  • Iz grafa preberite, kdaj voda doseže minimum


  • Iz grafa preberite, kdaj voda doseže maksimum


Globino vode lahko zapišemo s funkcijo


  • Pokažite, da je A= 8


  • Izračunajte vrednost C


  • Izračunajte vrednost B


  • Mornar ve, da ne more pluti, če je globina vode manjša od 12 m. Izračunaj čas, ko mornar ne more pluti.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.