Kotne funkcije
 

Kotne funkcije vaja 22


Dana je funkcijaf:


  • Narišite graf funkcije f


  • Preberite z grafa, kje je


  • Narišite še graf funkcije g:


 

glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.