Grafi funkcij tangens in kotangens
 

Grafi funkcij tangens in kotangens vaja 5


V istem koordinatnem sistemu narišite grafa funkcij in ter zapišite abscise presečišč. Na katerem intervalu velja: ?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.