Grafi funkcij tangens in kotangens
 

Grafi funkcij tangens in kotangens vaja 8


V istem koordinatnem sistemu narišite graf funkcije ; in premico y = 1 in zapišite koordinate presečišč.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.