Grafično prikazovanje podatkov
 

Grafično prikazovanje podatkov vaja 6


Tabela prikazuje podatke o zamudi 50 vlakov na glavni postaji. Narišite histogram. 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej