Grafično prikazovanje podatkov
 

Grafično prikazovanje podatkov vaja 4


Narišite frekvenčni poligon števila delovno aktivnih prebivalcev Slovenije za leta od 1997 do 2003. 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej