Grafično prikazovanje podatkov
 

Grafično prikazovanje podatkov vaja 2


Narišite krožni diagram deležev distribucijsih podjetij pri oskrbi z električno energijo. 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej