Grafično prikazovanje podatkov
 

Grafično prikazovanje podatkov vaja 8


Narišite stolpični diagram porabe električne energije v Sloveniji v GWh od 1999 do 2002. 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej