Grafično prikazovanje podatkov
 

Grafično prikazovanje podatkov vaja 9


V domu ostarelih občanov je 500 oskrbovancev. 16% je starih od 50 do 59 let. Med 60 in 69 let je 130 oskrbovancev, med 70 in 79 leti pa 195 starostnikov. Ostali so stari med 80 in 89 let.


  • Dopolni tabelo in izračunajte relativne frekvence  • Podatke prikaži s histogramom.


 

glavni avtor in urednik gradiva: PROBI - inštrukcije, tečaji, priprava na maturo, Zvonka Cencelj s. p.