Grafično prikazovanje podatkov
 

Grafično prikazovanje podatkov vaja 11


Na šoli je 300 dijakov. Frekvenčni kolač (strukturni krog) prikazuje njiihove ocene pri matematiki.
  • Podatke zapišite v razpredelnico 1.


  • Izračunajte povprečno oceno pri matematiki na tej šoli.


  • Izračunajte središčne kote, ki pripadajo posamezni oceni v strukturnem krogu. Izračunane kote zapišite v razpredelnico 2.


Razpredelnica 1.Razpredelnica 2. 

glavni avtor in urednik gradiva: Bojan Petek