Grafično prikazovanje podatkov
 

Grafično prikazovanje podatkov vaja 5


Na spodnjem histogramu so prikazane starosti članov nekega lokalnega športnega kluba.
  • Iz diagrama odčitajte število članov, ki so stari več ko 45 let.

  • Iz diagrama odčitajte število članov med 30 in 35 leti.

  • Koliko članov šteje klub?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej