Grafično prikazovanje podatkov
 

Grafično prikazovanje podatkov vaja 13


V preglednici so napisana števila dijakov v 1. letniku neke srednje šole v posameznih letih:Narišite stolpčni diagram in izračunajte aritmetično sredino števila dijakov v 1. letniku te šole.


 

glavni avtor in urednik gradiva: PROBI - inštrukcije, tečaji, priprava na maturo, Zvonka Cencelj s. p.