Grafično prikazovanje podatkov
 

Grafično prikazovanje podatkov vaja 16


Podjetje je načrtovalo, da bo imelo v prvi tretjini leta povprečni mesečni dohodek 55000 evrov. Januarja je ustvarilo 45500 evrov dohodka, februarja 58000 evrov dohodka, marca pa tri četrtine februarskega dohodka. Aprilski dohodek je bil ravno tolikšen, da je bil načrt podjetja dosežen.


  • Izračunajte, kolikšen je bil aprilski dohodek podjetja.

  • S histogramom prikažite mesečni dohodek podjetja za prve štiri mesece leta.

  • Koliko odstotkov od celotnega dohodka v prvi tretjini leta je podjetje ustvarilo februarja?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej