Grafično prikazovanje podatkov
 

Grafično prikazovanje podatkov vaja 15


Cena kilograma solate se je v enem letu gibala, kakor prikazuje razpredelnica:  • Izračunajte povprečno ceno kilograma solate od januarja do decembra.


  • Za koliko odstotkov je povprečna cena kilograma solate nižja od najvišje cene?


  • Izračunajte zaslužek od prodane solate v celotnem letu, če mesečno prodajo prikazuje naslednji diagram:
 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej