Grafično prikazovanje podatkov
 

Grafično prikazovanje podatkov vaja 3


Na testu je bilo mogoče doseči največ 50 in najmanj 0 točk. Narišite histogram podatkov 55 udeležencev na testu.


21 32 45 21 20 32 12 32 12 45 33

32 21 41 42 12 32 41 20 31 44 5

32 12 45 49 34 21 32 21 11 10 32

3 21 32 45 42 21 20 34 40 41 12

41 20 32 12 41 10 32 12 32 14 20


 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej