Grafično prikazovanje podatkov
 

Grafično prikazovanje podatkov vaja 14


V teku na 400 metrov je sodelovalo 30 tekmovalcev. Dosegli so naslednje rezultate v sekundah:


85 63 73 99 66 82 61 76 63 73

65 89 95 61 72 89 92 76 75 77

75 88 87 91 84 73 67 76 82 79


Narišite histogram podatkov in predstavite kumulativno frekvenco.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej