Satelit kroži okoli Zemlje na majhni višini nad ekvatorjem. To pomeni, da je višina h veliko manjša od radija Zemlje. V kolikšnem času prispe satelit do iste lege nad Zemljo, če ga izstrelimo proti vzhodu? Radij Zemlje je 6370 km.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana