Gravitacija
 

Gravitacija vaja 11


Planet Mars je oddaljen od Sonca . V kolikšnem času pride okoli Sonca? Keplerjeva konstanta je .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana