Halogenirani ogljikovodiki
 

Halogenirani ogljikovodiki
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Halogenirani ogljikovodiki so organske spojine, ki poleg ogljikovih in vodikovih atomov vsebujejo tudi halogene elemente. Slednji se pri različnih kemijskih reakcijah zamenjajo z enim od vodikovih atomov.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Reakcije, pri katerih se halogeni elementi vežejo na ogljik, imenujemo halogeniranje. Do halogeniranja lahko pride pri:


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Te in druge reakcije so podrobneje opisane v gradivu Reaktivnost organskih spojin, v tem gradivu pa se osredotočimo predvsem na poimenovanje takih spojin.


HalogenoalkaniStrukturno gledano so halogeni elementi funkcionalne skupine in jih zato zapisujemo v imenu s pomočjo predpon. Običajno navedemo ime halogenega elementa in mu dodamo končnico -o:

  • fluoro
  • kloro
  • bromo
  • jodo

Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


V primeru, da se v isti spojini pojavljata dva ali več enakih halogenih elementov, njihovo število - tako kot v primeru alkilnih skupin ali nenasičenih vezi - navedemo s pomočjo grških števnikov. Ime vedno vsebuje tudi njihova dejanska mesta na verigi ali obroču. Poglejmo si na praktičnem primeru, kaj to pomeni.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Tako kot vse ostale funkcionalne skupine tudi halogene elemente razvrstimo v ime po abecedi. Poglejmo si na praktičnem primeru, kako uporabimo to pravilo.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Trivialna imena nekaterih halogeniranih ogljikovih spojinV kemiji se poleg IUPAC nomenklature za nekatere spojine uporablja tudi trivialna imena. Trivialna imena so imena, ki so jih spojine pridobile na različne, navadno historične, načine - in so splošno uveljavljena.


V spodnji tabeli so navedene nekatere znane halogenirane spojine, ki jih večkrat lahko zasledimo v različnih besedilih. Poznavanje njihovih trivialnih imen spada pod splošno znanje.

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK