Harmonično nihanje
 

Harmonično nihanje vaja 9


Nihalo harmonično niha tako, da gre v času t = 0 skozi ravnovesno lego. Največja hitrost nihanja je 18 cm/s, največji pospešek pa . Izračunaj hitrost in pospešek nihala, ko je odmaknjeno od ravnovesne lege za polovico amplitude.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana