Harmonično nihanje
 

Harmonično nihanje vaja 1


Izračunaj frekvenco nihala, ki naredi 10 nihajev na 27.5 s.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana