Harmonično nihanje
 

Harmonično nihanje vaja 1


Izračunaj frekvenco nihala, ki naredi 16 nihajev na 5.6 s.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana