Harmonično nihanje
 

Harmonično nihanje vaja 2


Koliko časa potrebuje nihalo iz ene skrajne lege v drugo, če niha s frekvenco 1.6 Hz.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana