Nihajni časi nihal, harmonično nihanje, energija nihanja
 

Nihajni časi nihal, harmonično nihanje, energija nihanja vaja 4


Nihalo ima nihajni čas 4.5 s. Sprva miruje, nato pa ga izmaknemo iz ravnovesne lege za 14 cm in ga spustimo, da zanika. Izračunaj hitrost nihala, ko gre skozi ravnovesno lega in pospešek pri maksimalnem odmiku.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana