Harmonično nihanje
 

Harmonično nihanje vaja 5


Nihalo ima nihajni čas 2.6 s. Sprva miruje, nato pa ga izmaknemo iz ravnovesne lege za 16 cm in ga spustimo, da zanika. Izračunaj hitrost nihala, ko gre skozi ravnovesno lega in pospešek pri maksimalnem odmiku.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana