Harmonično nihanje
 

Harmonično nihanje vaja 5


Nihalo ima nihajni čas 2.0 s. Sprva miruje, nato pa ga izmaknemo iz ravnovesne lege za 9 cm in ga spustimo, da zanika. Izračunaj hitrost nihala, ko gre skozi ravnovesno lega in pospešek pri maksimalnem odmiku.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana