Harmonično nihanje
 

Harmonično nihanje vaja 4


Zanihamo nitno nihalo in vklopimo časomer. Po času 9 s naštejemo 14 nihajev. Odgovori na spodnja vprašanja.


  • Kolikšna je frekvenca, s katero niha nitno nihalo?

  • Koliko časa rabi nihalo, da zaniha z ene skrajne lege do druge?

  • Kolikšna je krožna frekvenca?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nejc Kosanič