Harmonično nihanje
 

Harmonično nihanje vaja 7


Nihalo harmonično niha s kotno hitrostjo . Največja hitrost nihala je 0,8 m/s. Kolikšen je največji odmik od ravnovesne lege? Kolikšen je trenutni odmik v času 0,1 s?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana