Harmonično nihanje
 

Harmonično nihanje vaja 8


Podan je graf odvisnosti odmika od ravnovesne lege od kota za dve nihali. Opiši nihanje obeh nihal. Pri katerem kotu bosta trenutna odmika od ravnovesne lege za obe nihali enaka? Kolikšen bo takrat trenuten odmik od ravnovesne lege, če je amplituda nihanja obeh nihal 4 cm? 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana