Zvonka Cencelj, avtor/ica gradiva, nudi inštrukcije matematike v naslednjih krajih: Domžale, Ljubljana.


Hiperbola je množica vseh točk v ravnini, za katere je absolutna vrednost razlika razdalj od dveh danih točk in konstanta. Točki in imenujemo gorišči hiperbole.
Geometrijsko definicijo hiperbole lahko zapišemo kot:
Enačba hiperboleZa enačbo hiperbole kot krivulje drugega reda je značilno, da sta kvadratna člena različno predznačena:
Enačba hiperbole v središčni legi z realno osjo na abscisni osiEnačbo hiperbole bomo lažje razumeli s pomočjo skice, zato najprej narišimo skico tipične hiperbole:
V hiperboli (glej skico) nastopajo naslednji značilni elementi:


Gorišči hiperbole sta določeni z linearno ekscentričnostjo e (razberemo s skice):


povezanost linearne ekscentričnosti hiperbole e z realno polosjo a in imaginarno polosjo b lahko razberemo s skice:
Numerična ekscentričnost hiperbole je:
Temeni hiperbole pa sta točki (preberemo s skice):


Asimptoti sta dve sekajoči se premici katerim se veji hiperbole približujeta. Enačbi asimptot hiperbole sta:
Enačba hiperbole v segmentni obliki:
Enačba hiperbole v središčni legi z realno osjo na ordinatni osiZa lažje razumevanje si narišimo skico hiperbole z realno osjo na ordinatni osi:
Značilni elementi hiperbole so na ordinatni osi:


Gorišči hiperbole sta določeni z linearno ekscentričnostjo e (razberemo s skice):


povezanost linearne ekscentričnosti hiperbole e z imaginarno polosjo a in realno polosjo b lahko razberemo s skice:
Numerična ekscentričnost hiperbole je:
Temeni hiperbole sta točki (razberemo s skice)


Enačbi asimptot hiperbole sta:
Enačba hiperbole v segmentni obliki:
Enačba hiperbole v splošni legiSredišče hiperbole je lahko tudi zunaj koordinatnega izhodišča npr. v točki . Narišimo hiperbolo s središčem :
Gorišči hiperbole sta točki in , kjer je e linearna ekscentričnost hiperbole:
Temeni hiperbole sta točki


Enačbi asimptot hiperbole sta:
Enačba hiperbole s središčem v točki :
Hiperbola in premicaKadar iščemo presečišče med hiperbolo in premico rešujemo sistem njunih enačb:


Rešitev poiščemo tako, da y premice vstavimo v enačbo hiperbole. V splošnem poznamo tri rešitve:


  • Prva rešitev: tangenta


    Premica je tangenta, če ima sistem eno dvojno rešitev:
  • Druga rešitev: sekanta


    Če ima sistem dve različni rešitvi ali eno rešitev, ki ni dvojna je premica sekanta.
  • Tretja rešitev: brez skupnih točk


    Če sistem nima realnih rešitev, premica s hiperbolo nima skupnih točk.


glavni avtor in urednik gradiva: PROBI - inštrukcije, tečaji, priprava na maturo, Zvonka Cencelj s. p.