Zapišite enačbo hiperbole v središčni legi, če ima eno gorišče v točki . Realna polos pa meri 2 enoti. Določite še enačbi asimptot in narišite hiperbolo.


 

glavni avtor in urednik gradiva: PROBI - inštrukcije, tečaji, priprava na maturo, Zvonka Cencelj s. p.