Hiperbola
 

Hiperbola vaja 10


Določite enačbo hiperbole, ki ima gorišči in , njena imaginarna polos pa meri b = 5.


 

glavni avtor in urednik gradiva: PROBI - inštrukcije, tečaji, priprava na maturo, Zvonka Cencelj s. p.