Hiperbola
 

Hiperbola vaja 21


Hiperbolo z enačbo vzporedno premaknite tako, da bo njeno središče v koordinatnem izhodišču. Zapišite koordinate gorišč, temen in enačbi asimptot dobljene hiperbole.


 

glavni avtor in urednik gradiva: PROBI - inštrukcije, tečaji, priprava na maturo, Zvonka Cencelj s. p.