Enakoosna hiperbola in elipsa imata skupni gorišči. Določite enačbo hiperbole.


 

glavni avtor in urednik gradiva: PROBI - inštrukcije, tečaji, priprava na maturo, Zvonka Cencelj s. p.