Stožnice
 

Stožnice vaja 10


Hiperbola na sliki ima gorišče v točki , teme pa v točki . Napišite enačbo hiperbole in enačbi njenih asimptot. 

glavni avtor in urednik gradiva: Janja Čeh