Dana je enačba hiperbole . Zapišite polosi in koordinate središča, temen in gorišč hiperbole.


 

glavni avtor in urednik gradiva: PROBI - inštrukcije, tečaji, priprava na maturo, Zvonka Cencelj s. p.