Zapišite enačbo hiperbole v središčni legi, ki poteka skozi točki in .


 

glavni avtor in urednik gradiva: PROBI - inštrukcije, tečaji, priprava na maturo, Zvonka Cencelj s. p.