Imenovanje elementov
 

Imenovanje elementov
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Kemijska nomenklatura je sistematično imenovanje elementov in njihovih spojin. V kemiji se moramo naučiti razlikovati med:

  • atomi elementov,

  • elementarnimi stanji elementov,

  • spojinami.


Atome posameznih elementov dobimo v periodnem sistemu elementov. Periodni sistem elementov je tabelarični prikaz do sedaj poznanih elementov. V tabelo so razvrščeni po vrstnem (atomskem) številu (število prisotnih protonov v jedru) oziroma elektronski konfiguraciji (razporeditvi elektronov po orbitalah).


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Razlikovanje med atomi, elementi in njihovimi derivatiPri poimenovanju kovin običajno nimamo nikakršnih problemov, saj sta:

  • simbol elementa kot

  • njegovo elementarno stanje (stanje, kot ga najdemo v naravi)

enaka, kar pomeni, da ju torej zapišemo in imenujemo na enak način.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Za razliko od kovin, pa se pri nekovinah

  • simbol elementa in

  • njihovo elementarno stanje (stanje, kot jih najdemo v naravi)

razlikujejo. Nekovine se v elementarnem stanju pojavljajo kot dovatomne ali več-atomne molekule. In pri poimenovanju moramo biti natančni oziroma moramo prepoznati, kdaj je govorimo o elementu in kdaj samo o atomu.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Podoben problem nastane tudi pri poimenovanju določenih spojin iz posameznih elementov. Podrobnejše poimenovanje bomo sicer obravnavali kasneje v gradivu, vendar poglejmo si razliko.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Poimenovanje elementovV spodnji tabeli imamo posamezne atome in njihova imena ter poimenovanje njihovih elementarnih stanj. Razvrščeni so vrstnem številu, torej tako kot jih najdemo v periodnem sistemu elementov.

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK