Imenovanje elementov
 

Imenovanje elementov vaja 1


Poimenuj naštete elemente:
 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK