Velelnik - Imperativ fb
 

Imperativ - Velelnik
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Velelnik je glagolski naklon, s katerim ukazujemo ali prepovedujemo. Tvorimo ga lahko le za osebe:

 • du

 • ihr

 • Sie

 • wir

Modalnih glagolov ne moremo postaviti v velelnik.


Splošna pravila tvorbe velelnikaPri tvorbi velelnika smo pozorni na naslednja pravila:

 • položaj glagola v stavku,

 • končnice glagolov,

 • raba osebnih zaimkov.

Poglejmo si jih natančneje.


Položaj glagola v stavkuPri velelniku glagol vedno stoji na 1. mestu v stavku.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Končnice glagolovPri velelniku za vsako osebo glagolski osnovi dodamo pripadajočo končnico. Te končnice so za določene osebe vedno enake.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Osebni zaimkiKaj se godi z osebnimi zaimki v velelniku je odvisno od osebe:

 • osebni zaimek izpustimo v primeru oseb "du" in "ihr";

 • pa osebni zaimek obdržimo v primeru oseb "Sie" in "wir".


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Ločljivi glagoliV primeru, da je glagol ločljiv, glagolska predpona stoji na koncu stavka (za ločljive predpone glej Präsens - Sedanjik, poglavje Immer trennbare Präfixe - vedno ločljive predpone).


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Neločljivi glagoliV primeru, da je glagol neločljiv, glagolska predpona stoji skupaj z glagolom na 1. mestu v stavku (za neločljive predpone glej Präsens - Sedanjik, poglavje Immer untrennbare Präfixe - vedno neločljive predpone).


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Posebnosti pri tvorbi velelnikaPri uporabi velelnika moramo paziti na posebnosti in izjeme. Poglejmo si jih.


Glagoli z osnovo na -d, -t -nGlagoli, katerih osnova se konča na:

 • -d

 • -t

 • -n

dobijo pri osebi:

 • "du" končnico -e,

 • "ihr" pa končnico -et.

Pri osebah "Sie" in "wir" ni posebnosti.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Prilagoditev končnic velelnika izgovorjaviGlagola entschuldigen in lernen se zaradi želje po lažji izgovorjavi ne držita popolnoma pravil velelnika:

 • pri osebi "du" dobita končnico -e;

 • pri osebi "ihr" pa končnico -t.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Glagoli s prevojem v sedanjikuGlagoli, ki v sedanjiku dobijo prevoj (za prevoj glej Präsens - Sedanjik, poglavje Konjugation der unregelmäßigen Verben - spreganje nepravilnih glagolov), ta ostane tudi pri velelniku. To pravilo pri velelniku velja vedno le za osebo "du".


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Glagoli in nedoločniška osnovaPreglas v nedoločniški osnovi pomeni, da imajo nekateri glagoli v nedoločniku preglas na a, o ali u (npr. stören, kämmen, kümmern). Nekateri glagoli pa tega preglasa v nedoločniku nimajo (npr. fahren, stoßen, laufen), čeprav ga pri spreganju v sedanjiku dobijo pri osebah "du" ter "er, sie, es" (za več glej Präsens - Sedanjik, poglavje Konjugation der unregelmäßigen Verben - spreganje nepravilnih glagolov).


Tvorba velelnika pa je odvisna tudi od preglasa v nedoločniški osnovi. Če glagoli v nedoločniški osnovi preglas:

 • imajo, preglas ostane tudi v velelniku.

 • nimajo, preglasa v velelniku ni.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Glagoli haben, sein in werdenGlagoli

 • haben,

 • sein,

 • werden

so izjeme pri tvorbi velelnika, ker povsod izhajajo iz nedoločniške osnove.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Jelka Oder