Matura 2020, spomladanski rok, višji nivo
 

Matura 2020, spomladanski rok, višji nivo vaja 2


Dana je funkcija f s predpisom


  • Zapišite ničli in pol funkcije f. Zapišite enačbo poševne asimptote grafa funkcije f in graf tudi narišite.
  • Izračunajte, pod kolikšnim kotom graf funkcije f seka ordinatno os.


  • Zapišite enačbo normale na graf funkcije f v točki


  • Izračunajte nedoločeni integral funkcije h, dane s predpisom


 

glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.