Rentgenska cev in zavorno sevanje
 

Rentgenska cev in zavorno sevanje vaja 1


V rentgenski cevi pospešimo elektron, ki ga izseva katoda, z napetostjo 19 kV. Elektron trči v anodo in vzbudi enega od njenih atomov. Privzemi, da elektron odda atomu vso svojo energijo. Ta atom se nato vrne nazaj v osnovno stanje tako, da izseva en foton.


  • Koliko joulov znaša energija fotona, ki ga izseva atom pri vrnitvi v osnovno stanje?

  • Kakšno energijo je atom v anodi prejel od elektrona?

  • Kakšna je hitrost izsevanega fotona?

  • V kateri del spektra elektromagnetnega valovanja spada ta foton?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Matej Gradišar