Urejenost in intervali
 

Urejenost in intervali vaja 5


Naj bo množica A množica realnih števil, ki so manjša od , množica B pa množica negativnih realnih števil, ki so večja od .


  • Dani množici zapišite s simboli in ju predstavite na številski premici.


  • Zapišite unijo in presek množic A in B ter ju grafično predstavite.


  • Z intervali zapišite množici A-B in B-A. 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej