Ionska, kovalentna in kovinska vez
 

Ionska, kovalentna in kovinska vez vaja 6


Med navedenimi spojinami najdi tiste s polarno kovalentno vezjo. 

glavni avtor in urednik gradiva: Polona Rožman s.p.