Struktura molekul
 

Struktura molekul vaja 6


Med navedenimi spojinami najdi tiste s polarno kovalentno vezjo. 

glavni avtor in urednik gradiva: Polona Rožman s.p.