Ionska, kovalentna in kovinska vez
 

Ionska, kovalentna in kovinska vez vaja 10


V kateri spojini so med atomi nepolarne kovalentne vezi? 

glavni avtor in urednik gradiva: Nika Ažbe