Ionska, kovalentna in kovinska vez
 

Ionska, kovalentna in kovinska vez vaja 2


Opiši in skiciraj nastanek vezi med natrijem in klorom.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Darko Košič