Ionska, kovalentna in kovinska vez
 

Ionska, kovalentna in kovinska vez vaja 3


Kaj je značilno za ionsko vez?


  • Ionska vez je tista kemijska vez, kjer so atomi povezani preko skupnih (veznih) elektronskih parov.

  • Ionska vez je močna vez.

  • Atomi kovin in nekovin se z ionsko vezjo povezujejo v molekule.

  • Atomi kovin oddajajo elektrone, atomi nekovin pa sprejemajo elektrone.

  • Ioni kovin in nekovin se z ionsko vezjo povezujejo v spojine.


Izberite pravilno kombinacijo:

  • a, b, c

  • a, d, e

  • b, c, d

  • b, d, e

  • b, c, e


 

glavni avtor in urednik gradiva: Polona Rožman s.p.